Sammanfattning av IPO – Nustay A/S

Bolaget Nustay A/S (”Nustay” eller bolaget) är ett danskt OTA (Online Travel Agency) bolag...