SAS: FÖRBEREDER FÖR RIKTAD NYEMISSION

STOCKHOLM (Direkt) SAS vill kunna göra en riktad nyemission av högst 66 miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20 procent av antalet utgivna stamaktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar som ett led i utvärderingen av alternativa finansieringsformer ha möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma”, skriver bolaget.

Den eventuella emissionen görs för att minska flygbolagets finansieringskostnader. SAS avser att kalla till extra bolagsstämma den 3 november med förslag till bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemissionen.

Huvudägarna förväntas stödja styrelsens förslag till bemyndigande.

I dag finns 330 miljoner stam- och 7 miljoner preferensaktier i SAS, som handlas till kurser om 27 respektive 542 kronor.