BALCO: ÖVERTECKNADES FLERA GÅNGER INFÖR NOTERING

STOCKHOLM (Direkt) Intresset för noteringserbjudandet i balkongbolaget Balco var mycket stort – både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Balcos största aktieägare att vara Segulah med 19,0 procent av det totala antalet aktierna i Balco.

Före börsnoteringen hade riskkapitalbolaget 88 procents ägande i Balco.

Fastighetsbolaget Balders vd, storägare och grundare Erik Selin blir näst största ägare med 10,4 procent.

Kenneth Lundahl, vd för Balco, kommenterar noteringen:

“Jag är mycket glad och stolt över det stora intresset som visats för Balco under noteringsprocessen, både från institutionella investerare och från allmänheten”.

Lennart Kalén, styrelseordförande kommenterar i sin tur:

“Den starka efterfrågan från både nordiska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande och vår potential”.

Priset per aktie var 56 kronor i noteringserbjudandet.