Sciety-nätverket och Segulah Medical Acceleration investerar 106 MSEK i SAGA Diagnostics

Det svenska diagnostikbolaget SAGA Diagnostics, som utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling, avslutade nyligen en emission om 106 miljoner kronor som leddes av Segulah Medical Acceleration tillsammans med Sciety. I emissionen deltog även Hadean Ventures som tidigt investerade i bolaget.

Det nya kapitalet ska användas för att finansiera expansion i Europa och USA och accelerera produktutvecklingen.

– Det är med glädje och stor ödmjukhet vi noterar det stora intresset för SAGA Diagnostics. Vi är tacksamma för att vi via Scietys nätverk har fått flera riskkapitalbolag och kapitalstarka privatpersoner som aktieägare. De nya aktieägarna kommer att både utvidga vårt nätverk inom branschen och bidra med värdefull life science-kompetens, säger Lao Saal, vd för SAGA Diagnostics.

SAGA Diagnostics utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling (även kallad precisionsmedicin). Testerna bygger på bolagets teknologi för analys av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA). Bolagets unika teknologi gör att de kan utveckla tester som är betydligt känsligare än konkurrerande flytande biopsitester.

– Liquid biopsy, eller flytande biopsi, är ett fält under snabb utveckling som vi tror starkt på. Fältet har potential att revolutionera cancervården där man vet att screening och monitorering är avgörande för att kunna ge effektiv behandling och minska dödligheten. SAGA Diagnostics har utvecklat en teknologi som gör att de kan utveckla diagnostiktester för olika cancer med mycket hög känslighet, kommenterar Scietys vd Andreas Lindblom.

Bolaget har redan internationell försäljning av sin första produkt och utvecklar även en världsunik produkt för individanpassad monitorering.

– På den snabbt växande marknaden för teknologier för flytande biopsi med många nya tester utmärker sig SAGA Diagnostics genom att erbjuda tester med exceptionell känslighet. Vi är stolta över att få samarbeta med SAGA och ser fram emot att hjälpa teamet att utveckla sina produkter vidare, säger Roger Gunnarsson, Managing Partner på Segulah Medical Acceleration.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential. Läs mer på www.sciety.se.

Om SAGA Diagnostics

SAGA Diagnostics är ett företag specialiserat på individanpassad cancergenomik- och uppföljning av sjukdomsförlopp som erbjuder molekylärgenetisk testning av vävnadsbiopsier och icke-invasiva “liquid biopsies” såsom blodprover. SAGA arbetar tillsammans med läkemedelsföretag, akademiska forskare och vårdgivare för att upptäcka behandlingsbara mutationer, stratifiera patientgrupper och följa upp behandlingssvaret mer exakt med en lägre detektionsgräns på 0,001 %, en nivå som är ledande i branschen. Analys av cirkulerande tumör-DNA med hjälp av dess egenutvecklade teknik gör att SAGA kan erbjuda unik ultrakänslighet, något som utgör grunden för optimalt beslutsfattande. www.sagadiagnostics.com  

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, vd Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, tel. 070-375 73 73.

Lao Saal, vd SAGA Diagnostics: media@sagadiagnostics.com, tfn. 073-301 72 42.