Sensor Alarm Norden AB:s aktier från optionsinlösen registrerade hos Bolagsverket

Igår, den 22 september 2022, registrerades 203 944 nya aktier till följd av optionsinlösen i Sensor Alarm Norden AB hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 15 608 984 och aktiekapitalet uppgår till 1 560 898,40 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 3 oktober 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.