SHH och HSB avyttrar fastigheter i Enköping till Genova