Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film tilldelas ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm

Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film tilldelas ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm, där upphandlingen av filmproduktion är värd totalt 8 till 10 miljoner kronor totalt under de upp till fyra åren som avtalet löper. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bond Street Film rankades som nummer fyra av fem stycken avtalsleverantörer.

Den högst rankade leverantören har rätt till samtliga avropsförfrågningar upp till ett värde om 200 000 kronor.

Det framgår dock inte hur stor andel av total volym som förväntas överstiga 200 000 kronor, vilket gör det svårt att uppskatta förväntade försäljningsvolymer för bolaget.

Eftersom avtalsspärr råder under tio dagar kan upphandlingsbeskedet komma att överklagas av någon anbudsgivare.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire