SHT Smart High-Tech: Investerar i Grafentillverkning i Kina

Styrelsen i SHT Smart High-Tech har beslutat att utforska möjligheten att investera i grafentillverkning i Kina. Investeringen i verksamheten görs genom en saminvestering med dotterbolaget (Ruixi) Shanghai Ruixi New Material High-Tech Ltd i Shanghai, Kina.

Ruixi har identifierat möjligt villkorslöst statligt finansieringsstöd som kan ge mer än 50% av totalinvesteringen i det nya bolaget som skapas för grafentillverkning. Smart High-Tech beräknar att investeringen blir totalt 3 MSEK för bolaget för en direkt ägarandel om 55 procent, medan Ruixi som SHT Smart High-Tech äger till 73,6 procent äger 45 procent i det nybildade bolaget. Investeringen möjliggör att Smart High-Tech koncernen har full kontroll över förädlingskedja och vidareutveckla slutprodukten SHT GT TIM.

”Beslutet är strategiskt viktigt för Smart High-Tech eftersom den ökar kontrollen i supply chain som är viktigt inom industrin samtidigt som det ökar konkurrenskraften för produkten GT TIM där grafenet är ett viktigt material i att öka kylförmågan i TIM (Thermal Interface Material) produkter som används i exempelvis processorer och grafikkort. Det är strategiskt och kommersiellt viktigt att kunna skydda IPR i produktens förädlingskedja som ger teknologiskt fördel” säger Thien Laubeck, VD för Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com