Aptahem ingår nytt konsortium med finansiering från KK Stiftelsen

Aptahem AB (publ) meddelar idag att bolaget ingår i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, Attgeno AB, BioReperia AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, Lipum AB, Thermo Fisher Scientific och Toleranzia AB. Det nyupprättade konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya behandlingar för att minska inflammation vid hjärt- kärlsjukdomar och bröstcancer.

Det gemensamma forskningsprojektet, med titeln Nya läkemedelskandidater mot inflammation – nya terapimodeller mot vaskulär inflammation, trombos och bröstcancer, har erhållit finansiering från KK-stiftelsen och kommer att löpa över fyra års tid med start i slutet av 2022. Aptahem kommer främst att förse projektet med sin läkemedelskandidat Apta-1 samt bidra med expertkompetens från Dr. Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptemer-baserade läkemedel och speciellt för Apta-1s hämning av inflammation och trombos.

Aptahems VD Mikael Lindstam ingick även i den styrgrupp som fick representera konsortiets ansökan till KK Stiftelsen, och som blev inbjudna att berätta om projektet och svara på de frågor KK Stiftelsen hade för att kunna fatta beslut om beviljande av medel.

VD Mikael Lindstam kommenterar      

”Det känns fantastiskt att ännu en gång få förtroendet att ingå i ett konsortium med finansiering från KK Stiftelsen. Under de senaste två åren har vårt samarbete med forskargruppen i Örebro, under ledning av professor Magnus Grenegård, varit mycket givande och resulterat i banbrytande kunskap om vår läkemedelskandidat Apta-1. Nu ser vi fram emot att få fortsätta bygga det fruktsamma samarbetet med gruppen i Örebro och tillsammans utveckla behandlingar för allvarliga sjukdomar som orsakas av inflammation.”

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.