BioStock-artikel: Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

Aptahems företrädesemission av units tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Därmed tillfördes bolaget 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och i april kan teckningsoptioner av serie TO8 tillföra bolaget ytterligare upp till cirka 23 Mkr. För BioStock kommenterar vd Mikael Lindstam utfallet av kapitalrundan.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på Aptahems webbsida.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.