BioStock-artikel: Så kan Aptahem förändra sepsis-marknaden

Vad är aptamerer och vilka egenskaper gör att dessa antikroppliknande molekyler är lämpade för läkemedelsutveckling? BioStock har pratat med dr Luiza Jedlina, CSO och medgrundare av emissionsaktuella Aptahem, samt bolagets CMC Director Thomas Rupp. I centrum för konversationen står Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 och dess potentiella framtid som ett akutläkemedel mot sepsis.

Läs intervjun med Aptahems vetenskapliga chef Luiza Jedlina och CMC Director Thomas Rupp på Aptahems webbsida.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.