BioStock: Aptahem kommenterar utfallet av företrädesemissionen

Aptahems företrädesemission av units tecknades till 40 procent, varav drygt 9 procent av emissionsgaranter. Därmed tillfördes bolaget 13,8 miljoner kronor före emissionskostnader och i april kan teckningsoptioner av serie TO8 tillföra bolaget ytterligare upp till cirka 23 Mkr. För BioStock kommenterar vd Mikael Lindstam utfallet av kapitalrundan.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-utfallet-av-foretradesemissionen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/