Slutlig registrering av ODI Pharmas nyemission genomförd

Som kommunicerats tidigare idag har ODI Pharma AB:s (“ODI Pharma” eller “Bolaget”) nyligen genomförda nyemission delregistrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar nu att den andra tillika sista delen av Bolagets nyemission registrerats. I den andra registreringen registrerades 140 886 aktier, vilket innebär att ODI Pharmas totala antal aktier nu uppgår till 15 220 000 stycken och aktiekapitalet uppgår till 608 800,00 SEK.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i ODI Pharmas aktier på Spotlight Stock Market är den 23 januari 2020. Kortnamnet för aktien är ”ODI” och ISIN-koden är SE0013409760.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

ODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabisprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för de europeiska patienter i behov. Företaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och mest kända partners i branschen för att uppnå sina mål.