Smoltek Nanotech Holding AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

Smolteks koncept är baserat på en patenterad och verifierad grundteknologi som tillsammans med patenterade applikationer utgör SMOLTEK Tiger, en teknologiplattform som möjliggör odling av ledande vertikala nanostrukturer i precisionsdefinierade mönster. För att skydda sin teknik har Smoltek idag en omfattande patentportfölj bestående av 65 sökta patent, varav 48 stycken är beviljade.

Bolagets affärsmodell är att erbjuda en kommersiell, skalbar, icke-exklusiv licensmodell för sina omfattande immateriella rättigheter, främst inriktad mot halvledarindustrins avancerade paketeringssegment. Affärsmodellen omfattar även anpassad tekniköverföring och kundspecifika test- och utvärderingsprojekt.

Den totala marknaden för halvledarpaketeringar bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 31,1 procent mellan 2016 och 2021, till totalt 297,4 MdUSD år 2021. Smolteks unika teknik kan tillämpas till flertalet av applikationerna på denna marknad.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningskurs i emissionen: 17,90 SEK per aktie
Teckningsperiod: 29 januari till 9 februari 2018
Emissionsvolym: Högst 19 999 670 SEK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 75,1 MSEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 26 februari under kortnamnet SMOL.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se

 

AktieTorget-img