Smoltek Nanotech Holding ingår avtal med DC Advisory som strategisk rådgivare för bolagets expansion

DC Advisory är en ledande global finansiell rådgivare med expertis inom industriella transaktioner och med ett nätverk inom såväl halvledar- och elektronikindustrin som inom andra industriella segment med potentiell nytta av Smolteks teknologi. Som dotterbolag till investmentbanken Daiwa Capital Markets ingår DC Advisory i den japanska företagsgruppen Daiwa Securities Group.

– Vi ser det ingångna avtalet med DC Advisory som strategiskt viktigt för att möjliggöra Smolteks fortsatta expansion inom både befintliga och nya sektorer, säger Anders Johansson, VD för Smoltek.

Smoltek har de senaste åren främst fokuserat på sin CNF-MIM-teknologi för tillverkning av miniatyriserade kondensatorer. Nu bedömer bolaget att denna nått en mognadsgrad som möjliggör licensiering till halvledar- och elektronikindustrin, samt att Smolteks breda teknologiplattform tillsammans med bolagets omfattande patentportfölj öppnar för nya möjligheter inom andra högintressanta områden.

– Vår teknik har fantastisk potential och vi blir en allt intressantare spelare på den stora och växande marknad vi befinner oss. Med DC Advisorys expertis och nätverk i ryggen så får vi ytterligare närvaro på den globala marknaden, säger Anders Johansson. 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB  
Telefon: 0708-393 693 / Mail: anders@smoltek.com 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 90-tal sökta patent varav 54 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yole Développement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket sedan 2018-02-26 under kortnamn: SMOL.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2019.