Smoltek utsedd till bästa notering 2018

Nanoteknikbolaget Smoltek har mottagit pris för bästa notering 2018 i kategorin Kursutveckling i klassen mikrobolag. Från teckning har aktien stigit 240 procent.

– Det är med glädje vi ser att intresset kring Smoltek och det vi skapar är stort. Den här utmärkelsen är ytterligare ett bevis för det., säger Anders Johansson, vd Smoltek.

Intresset för bolaget har ökat stadigt i och med att fler fått upp ögonen för vad Smolteks teknikkoncept kan göra för att höja prestandan och samtidigt krympa storleken på nästa generations integrerade kretsar. Något som de stora chip-tillverkarna i Asien och USA behöver för att de ska klara av det förestående teknikskiftet som bland annat drivs fram av AI, IoT och 5G.

Det är SvD Börsplus som granskat samtliga 60 noteringar som gjordes förra året. I sin motivering skriver de: ”Från teckningskurs och framåt har Smolteks aktie stigit 240 procent. Det är bäst i klassen och överstiger vida den genomsnittliga IPO-avkastningen på minus fem (-5) procent för mikrobolag.”

Kontakt 

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal sökta patent varav 53 stycken idag är beviljade. 

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av marknadsundersökningsföretaget Yolé Developpement i rapporten ”Status of the Advanced Packaging Industry 2018”, växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,0 procent under perioden 2017-2023 och uppnå ett marknadsvärde om 39,0 MdUSD år 2023. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.