Sound Dimension AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Sound Dimension AB (“Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2013 och är verksamma inom ljudteknik. Bolaget har tagit fram tekniken AiFi – Artificial Intelligence Fidelity – och bolaget ska på så sätt kunna erbjuda en bättre ljudupplevelse baserat på den utrustning som användaren redan har. Nu gör Bolaget en emission inför notering för att fortsätta sin expansion med fokus på kommersialisering och uppskalning av hela verksamheten.

AiFi-teknologin är i grunden en kombination av ljudteknologi och artificiell intelligens. Teknologin innebär att enskilda enheter likt körmedlemmar samarbetar för att uppnå mer än vad den enskilda enheten är kapabel till. Den artificiella intelligensen möjliggör att enheterna förstår sitt sammanhang och blir medvetna om hur de bäst bidrar till helheten. Bolagets strategi är att utveckla och lansera AiFi i tre steg; Steg 1 – AiFi App, Steg 2 – AiFi Dongle samt, Steg 3 – AiFi Inside.

Thomas Bergdahl, VD för Sound Dimension AB, kommenterar

Vi har stora ambitioner och vill sätta en ny de facto-standard inom ljud. Noteringen på Spotlight Stock Market är ett viktigt steg i Sound Dimensions fortsatta utveckling och för att introducera vår patenterade teknik — en teknik som kan förvandla det fragmenterade ljudet från enskilda ljudkällor till en konsertupplevelse, en möjlighet för alla att få tillgång till ett ljud av högsta kvalitet genom att använda teknik som redan finns i våra hem. Vi vill demokratisera ljud. Vi erbjuder en investering i ett litet företag, före intäkter har genererats, med en kraftfull och beprövad teknik, en stark strategi, en enorm möjlighet, ett unikt team och mycket begränsad teknisk risk.

Erbjudandet

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units om 15 MSEK inleds den 31 augusti 2021 och avslutas den 13 september 2021. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 7,5 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 50 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 Units, vilket innebär högst 2 000 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullteckning tillförs Sound Dimension cirka 15 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,2 MSEK, och ytterligare kapital (före avdrag för emissionskostnader kopplade till optionslösen om cirka 7 procent av tecknat belopp) vid inlösen av teckningsoptionerna, TO 1. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande 1 600 000 units och cirka 12 MSEK.

Emissionslikviden är avsedd att främst finansiera vidareutveckling och lansering av bolagets teknologi samt den operativa löpande verksamheten.

Notering på Spotlight Stock Market

Sound Dimension AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80 procent av emissionen (motsvarande 12 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: SOUND

ISIN: SE0016589063

Teckningskurs: 7,50 SEK per unit

Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 6 oktober, 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

listing@spotlightstockmarket.com