SpectraCure inleder process för listbyte

En notering på First North Premier förväntas skapa goda förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien och ökade möjligheter för institutionella parter att investera i SpectraCure. Listning på First North Premier bedöms också vara ytterligare en kvalitetsstämpel för SpectraCure vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet, vilket kommer skapa goda förutsättningar för att fördjupa samarbetet med existerande, och att hitta nya, internationella samarbetspartners.

Vår utveckling på AktieTorget har varit mycket positiv. AktieTorget har, genom hög servicenivå och professionellt bemötande, stöttat oss i vår utveckling och säkerställt en effektiv handel i vår aktie. Det har varit en viktig handelsplats för oss tills vi nu siktar mot First North Premier. Vi tackar AktieTorget för ett gott samarbete, säger Masoud Khayyami, vd för SpectraCure AB.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure-img

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.