SPELBOLAGET QIIWI TILL AKTIETORGET 30/10

STOCKHOLM (Direkt) Qiiwi (WeAreQiiwi Interactive), som utvecklar spel till för mobil och dator med ett fokus på sociala spel och kunskapsspel, har godkänts för notering på Aktietorget.

Inför noteringen, som beräknas ske den 30 oktober, avser Qiiwi genomföra en nyemission i syfte att få in upp till 13 miljoner kronor. Teckningskursen i emissionen är satt till 6:40 kronor per aktie.

Qiiwis fokus är att skapa spel som baseras på någon form av problemlösning och kunskapsutveckling för den som spelar. Bolaget har sedan 2012 lanserat cirka 20 speltitlar med totalt cirka fem miljoner nedladdningar.

Hösten 2016 lanserade Qiiwi sin hittills största produktion: Backpacker, och spelet finns idag översatt till engelska, tyska, danska och norska. Enligt bolaget genomförs noteringen framför allt för att fortsätta utveckla befintliga spel samt öka takten av nya speltitlar och marknadsföringsåtgärder inför lansering av dessa.

Qiiwis omsättning uppgick i fjol till cirka 3,6 miljoner kronor. För sjumånadersperioden som avslutades den 31 juli 2017 var intäkterna 4,6 miljoner.