Spotlight: Acosense AB avnoteras från Spotlight Stock Market/ Acosense AB is delisted from Spotlight Stock Market

(for English version, please see below) 

Acosense AB (”Bolaget”) har ingett en egen ansökan om konkurs hos Göteborg tingsrätt vilket har godkänts. Bolaget har idag den 27 februari 2023 offentliggjort pressmeddelandet ”Information med anledning av konkurs i Acosense AB (Publ)”. Med anledning av det har Spotlight Stock Market beslutat att avnotera Acosense ABs aktier (ACOS) efter marknadens stängning idag den 27 februari, 2023 

Acosense ABs aktie är handelsstoppad sedan den 23 februari, 2023. Handeln kommer inte återupptas.  

Spotlight  
08-511 68 000  
E-post: backoffice@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2023-02-27 

Acosense AB is delisted from Spotlight Stock Market 

Acosense AB (”Company”) has filed for bankruptcy at Göteborgs tingsrätt which has been approved. The Company has today February 27, 2023 published the press release ” Information med anledning av konkurs i Acosense AB (Publ)”. Due to this, Spotlight Stock Market has decided to delist Acosense ABs share (ACOS) today February 27, 2023 after close of the market.  

The trading in Acosense ABs share has been halted since February 23, 2023. The trading will not be resumed.  

Spotlight Stock Market  
+ 46 8-511 68 000   
E-mail: backoffice@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight  

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com