Stark tillväxt för FlexQube – Orderingången upp 84% i 2017

Med försäljning till nya kunder men också fortsatt tillväxt på befintliga kunder så är den totala orderingången upp med hela 84% för FlexQube hittills under 2017!

Anders Fogelberg, VD på FlexQube kommenterar: “USA fortsätter att vara en marknad med kraftig tillväxt och många intressanta kunder för oss och vi växer med 127% på marknaden under de första fem månaderna av året. I år har merparten av tillväxten kommit från Autoliv, Brose, Dräxlmaier, Cummins och Whirlpool. Vi ser en ökad öppenhet i marknaden för vårt modulära koncept och kunderna tilltalas av möjligheterna det skapar i framtiden kring justering, underhåll och ombyggnation. Dessutom får vi höga betyg vad gäller kundservice i allmänhet och vår unika process för framtagning av kundunika lösningar (DesignOnDemand™) är mycket uppskattad av kunderna. Nykundsförsäljning är ett stort fokus för oss då vi ser att i stort sett alla kunder som prövar våra produkter är nöjda och återkommer.

I Europa har vi i år den stora affären med Kuehne+Nagel i Sverige men vi ser även tillväxt på den tyska och holländska marknaden. I april tog vi dessutom första ordern någonsin från Frankrike och i Nederländerna vann vi vårt största order i landet hittills, under maj månad.”

Anders Fogelberg 
VD
FlexQube
Mobil: +46 702 86 0674 
E-mail: anders.fogelberg@flexqube.com 
Web: http://www.flexqube.com

720 Empire Expressway, PO Box 1327
Swainsboro, GA 30401
USA

Kungsgatan 28
411 19, Göteborg
Sweden