Stärkt kommunikation genom lansering av nytt innehåll gällande AFL®-metoden riktad till den födande kvinnan

För att nå ut till den födande kvinnan och därigenom skapa ett högre behovstryck mot förlossningskliniker att använda sig av AFL®-metoden vid värksvaghet, lanserar ObsteCare nytt innehåll på sin webbsida.

-AFL®-metoden bidrar till en tryggare förlossning för kvinnan och barnet hon ska föda. Därför känns det viktigt att vi på ett enkelt och tydligt sätt riktar vår kommunikation även mot henne, säger VD Johan Itzel.

Det nya innehållet är anpassat för att ge kvinnan en bild av vad som händer i livmodern under förlossning och att man genom att mäta mjölksyrenivån (AFL-värdet) i fostervatten med hjälp av AFL®-metoden, får viktig information som möjliggör för förlossningsläkarna att individanpassa behandling med värkstimulerande dropp (Oxytocin). Det ger läkaren en större möjlighet att skräddarsy varje förlossning så långt det är möjligt och att minska risken för kejsarsnitt.

Läs mer om AFL®-metoden på www.obstecare.com

För mer information:
Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.