Statusuppdatering avseende färdigställandet av Lumitos första produkt

Utvecklingen av Lumitos första produkt (instrument + infärgningsvätska) inom digital vävnadsdiagnostik, för analys av vävnadssnitt infärgade med bolagets nano-baserade infärgningsvätskor, är inne i slutfasen innan lansering. Utvecklingen av själva instrumentet går planenligt och de första instrumenten avsedda för kundvalidering hos referenskliniker planeras att levereras med CE-märkning under april. 

Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor, RISE, har nu meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande pågår och beräknas vara klart under andra kvartalet.

– RISE besked innebär att vår produkt (instrument+ infärgningsvätska) för referensklinikerna beräknas vara klar under andra kvartalet och inte första som tidigare kommunicerats. Beskedet från RISE är beklagligt, men det är mycket viktigt för oss att ha hög kvalitet när vi förser referensklinikerna med vår produkt, säger Stefan Nilsson, Lumitos VD.
 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl.18:30.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ). 
E-post: sn@lumito.se

www.lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.