Stefan Paulsson utsedd till tillförordnad VD för K-Prefab AB

Styrelsen i K-Prefab AB, ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har utsett Stefan Paulsson till tillförordnad VD för K-Prefab AB för perioden fram till 31 december 2022.

Kaj Grönvall, VD på K-Prefab AB har till följd av en ögonsjukdom tvingats ta timeout från sitt uppdrag som VD under resten av året. Styrelsen har därför utsett Stefan Paulsson, vice VD och Operativ chef i K-Prefab till tillförordnad VD för K-Prefab AB och chef för K-Fastigheters affärsområde Prefab under perioden 11 april–31 december 2022.

Kaj Grönvall kommer under denna period att arbeta deltid som senior advisor inom K-Fastkoncernen.

”Vi önskar Kaj ett snabbt tillfrisknande och Stefan lycka till i sin nya roll”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD,
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626

Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncept­hus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 750 bostäder på flera orter i Öresunds­regionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 9,6 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 330 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com