Stenhus Fastigheter köper fastighetsportfölj – säljaren blir ny storägare i bolaget

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj värd 496 miljoner kronor där delbetalning sker med nyemitterade aktier. Säljare är Ryk Group och portföljen består av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg, enligt ett pressmeddelande.

– Denna affär är ytterligare ett viktigt steg för Stenhus, förvärv av fastigheter med rätt inriktning och A-lägen i Stockholm och Göteborg. Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk Entreprenör som Aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en selfmaid entreprenör som grundat och byggt upp Sortera som är Sveriges största återvinningsbolag inom bygg & anläggningsavfall, kommenterar Stenhus vd Elias Georgiadis.

Köpeskillingen är preliminärt 142,6 miljoner och finansieras med egna medel, aktieemission och bankfinansiering. Cirka 100 miljoner betalas genom cirka 7,7 miljoner nya aktier till teckningskursen 13 kronor, vilket gör säljaren till den fjärde största ägaren i Stenhus med ett innehav om 5,58 procent.

Hyresintäkterna för fastigheterna beräknas till cirka 33,6 miljoner kronor vilket ger ett beräknat normaliserat driftnetto om 30,7 miljoner. Snittdurationen i portföljen uppgår till cirka 5 år.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire