Stora Enso genomför en emission av ett nytt obligationslån på 300 MEUR