Streamify meddelar sista dag för handel med BTA

Streamify AB:s (“Streamify” eller “Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningstid avslutades den 6 maj 2024, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 22 maj 2024 och stoppdag är den 24 maj 2024. Första dag för handel med aktier är den 24 maj 2024.

I april-maj 2024 genomförde Streamify en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 4,27 MSEK, efter teckning genom kvittning på cirka 0,82 MSEK och före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,73 MSEK efter att samtliga garanter har meddelat att de önskar kontant garantiersättning. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 22 maj 2024 och stoppdag är den 24 maj 2024. Aktier distribueras till VP-konto/depå den 28 maj 2024.
Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen av aktier uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 59 451 186 stycken och aktiekapitalet till 9 214 933,83 SEK.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och projektledare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify AB i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com.