Styrelse och ledning tecknar teckningsoptioner i Inhalation Sciences Sweden AB

(Stockholm 23 juni, 2020) Vid extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (”Bolaget”) den 12 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner till styrelseledamöter och ledning. Totalt tecknades och tilldelades 650 000 teckningsoptioner varav styrelseordförande Daniel Spasic 400 000 teckningsoptioner, styrelseledamoten Mårten Winge 150 000 teckningsoptioner, styrelseledamoten Klaus Gottwald 50 000 teckningsoptioner och verkställande direktören Manoush Masarrat 50 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie till teckningskursen 13,58 kr under perioden 1 – 30 juni 2022. Teckningskursen motsvarar 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Markets officiella kurslista under perioden 29 maj – 11 juni 2020. Teckningsoptionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 1,10 kr per teckningsoption. Daniel Spasic och Manoush Masarrat har tecknat genom sina helägda bolag.

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.