Styrelsen i Veteranpoolen AB (publ) föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Styrelsen i Veteranpoolen AB (publ) har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets situation. Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19 har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019. Styrelsen kommer att pröva möjligheten till utdelning vid en eventuell extra bolagsstämma i höst.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020.