Susanne Jannesson, ny styrelseledamot i Smoltek Nanotech Holding AB

Smoltek Nanotech Holding AB meddelar att Susanne Jannesson valts in in som ledamot i styrelsen för bolaget. Susanne valdes in som styrelsemedlem på bolagsstämman som hölls i Göteborg torsdag 24 maj.  

Susanne Jannesson, född 1965, har en gedigen bakgrund som juridisk rådgivare och har lång erfarenhet av att arbeta internationellt inom bilindustrin. Susannes kompetens inom bolagsjuridik och ledningsfrågor såväl som organisationsutveckling och personalfrågor kommer komma väl till pass för bolagets framtida utveckling.

Utöver sin breda juridiska kompetens har Susanne även flera års erfarenhet av internationellt styrelsearbete. I grunden har Susanne en juristutbildning från Lunds Universitet. 

– Smoltek är ett otroligt spännande företag med stor utvecklingspotential, och det är med stort intresse jag tar mig an uppgiften, säger Susanne Jannesson om att ha blivit invald i Smoltek Nano Holding AB:s styrelse. 

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com