Information om pågående projekt med Polkomtel-gruppen

OptiMobile ABs (”OptiMobile”) kund Polkomtel-gruppen har utökat pågående projekt. Utökningen avser tjänstens funktionalitet och omfattning och medför att lansering av tjänsten ändras och planeras till Q3 2018.

Den polska telekomkoncernen Polkomtel har köpt OptiMobiles produkter för flera av koncernens varumärken, både dess kontaktkortsvarumärke Aero2 a2mobile och senast dess huvudvarumärke PLUS. Polkomtel-gruppen som helhet har sammanlagt mer än 12 miljoner abonnenter. Lansering av huvudvarumärket PLUS tjänst som bygger på OptiMobiles produkt har tidigare planerats till Q2 2018. Polkomtel har valt att utöka funktionaliteten av den planerade tjänsten, vilket gör att projektets omfattning har ökat och att lanseringen nu är planerad till Q3.

VD Lars Rutegård kommenterar:

”Utökningen innebär att mer funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i två steg. Vår bedömning är att utökningen med stor sannolikhet kommer att öka möjligheten att tjänsten kommer att uppfattas som värdehöjande och användarvänlig för användaren, eftersom den kommer att kunna utnyttjas i flera situationer och med en bättre användarupplevelse.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70-250 90 40

E-post: lars.rutegard@optimobile.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)