Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Extra bolagsstämman i OptiMobile AB (“OptiMobile”) beslutade idag, den 21 november 2022, om ändring av bolagsordningen.

Extra bolagsstämman i OptiMobile har idag beslutat ändra bolagsordningen på sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 449 843 kronor och högst 13 799 372 kronor och antalet aktier ska vara lägst 52 270 355 och högst 209 081 420.

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)