Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission

Fredag 12 februari 2021 10:00 CETSustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) informerade via pressmeddelande den 4 januari 2021 att Bolaget genomför en företrädesemission.

Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet. Teckningstiden inleds idag, den 12 februari 2021 och pågår fram till och med den 26 februari 2021.

Som finansiell rådgivare i företrädesemissionen har SENS utsett Partner Fondkommission AB, som även agerar emissionsinstitut: www.partnerfk.se

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                                        070-418 40 20, calle.wellenius@sens.se

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                                          070-875 53 09, sverker.littorin@sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic SME (NGM).