BrandBee genomför två riktade emissioner

Styrelsen i Brandbee Holding AB har, beslutat att emittera totalt 208 054 700 aktier till kursen, 0,08 kr  uppdelade i två riktade emissioner till en grupp om totalt 21 investerare. Första delen av emissionen, totalt 60 500 000 aktier genomförs med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 1 december 2020, den andra delen 147 554 700 aktier genomförs under förutsättningar att styrelsen får mandat efter beslut på den extra bolagsstämman den 12 mars 2021.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,08 SEK och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,08 SEK skall ställas mot aktiekursen per den 11 februari som ligger på 0,08 SEK. Den riktade emissionen görs således till nuvarande aktiekurs på marknaden. Brandbee har före emissionen 717 944 900 aktier och efter att de båda del emissionerna registrerats totalt 925 999 600 stycken.  Totalt innebär emissionerna  en ökning av aktiekapitalet med 10 402 735 SEK, från 35 897 245 SEK till 46 299 980 SEK, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

”Investerarna visar fortsatt intresse och engagemang i vår resa framåt genom att delta i emissionerna.  Vi stärker kassan inför förvärvet av CloudRepublic och målsättningen är att vi kommer vara redo för att accelerera den gemensamma verksamheten redan från start.” säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee

Investerare i emissionen är:

 

Tiveden AS

Gerhard Dal Bearpeak AB

Michael Zhan Raging Bull Invest AB Rune Lönnerup

Q Capital AS Kribo AS Solstein FDS AS

Ballista AS Anders Wilhelmsson Sebastian Clausin 

Donap Advokat AB Go Boundless AB Fortic Finans AB

Crafoord Capital Partners AB Citroq Capital AB Fredric Forsman Consulting AB

Divident Sweden AB Acri Design AB Krefting Finans AB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande i Brandbee Holding AB
Telefon:+46 (0) 72-439 99 00
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

 

Mer information om bolaget finns på

www.brandbee.com.Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:30, 12 februari 2021.