Sista delen av BrandBee Holding AB:s riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat den sista delen av den riktade emissionen som den extra  bolagsstämman...