SvD Börsplus rekommenderar teckna 24SevenOffice

24SevenOffice Scandinavia AB (publ) (“Bolaget” eller “24SevenOffice”) meddelar att

SvD Börsplus har genomfört en analys av Bolaget i samband med noteringen på AktieTorget. SvD Börsplus analys har resulterat i en rekommendation att teckna aktier i Bolagets pågående noteringsemission.

24SevenOffice anskaffar 40,0 MSEK i expansionskapital genom en nyemission av aktier under perioden 22 november – 6 december. Aktien kommer att noteras på AktieTorget den 21 december. Teckningsförbindelser om 24,5 MSEK motsvarande 61,3 % av erbjudandet har ingåtts av bland annat Humle Småbolagsfond.

För mer information om erbjudandet:

24Sevenoffice: www.24SevenOffice.com/se/investor-relations/
Partner Fondkommission AB: www.partnerfk.se
AktieTorget: www.aktietorget.se

Kontakt

Ståle Risa, VD
Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24sevenoffice.com

Om 24SevenOffice 

24SevenOffice är verksamma på den nordiska markna­den och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhan­dahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.