Latvian Forest Company AB (publ.) har genomfört riktad nyemission.

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande 4,071,420 kr till Galjaden Fastigheter AB i enlighet med beslut av extra bolagstämma.

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande 4,071,420 kr till Galjaden Fastigheter ABi enlighet med beslut av extra bolagstämma. Bolagstämma hölls den 9 november 2017. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 690 071 aktier av serie B. Det totala antalet aktier efter det att emissionen registrerats kommer att uppgå till 20.511.061 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 77 290,259996 euro och totalt kommer att bli 2.297.241,14 euro. Emissionskursen var 5,90 kr per B-aktie och emissionen är inneliggande som ärende för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

www.latvianforest.se