Svenskarna är splittrade kring prylar som är uppkopplade mot internet, visar nya studien ”Svenskarna och IoT”

Antalet uppkopplade prylar ökar snabbt, om bara två år beräknas det finnas ca 20 miljarder uppkopplade enheter i världen, enligt Gartner. Hur väl känner vi svenskar till vad som sker? Och tycker vi om det? I rapporten ”Svenskarna och IoT” har fem frågor ställts till svenska folket kring IoT. Resultatet visar att majoriteten av svenskarna inte har hört talas om begreppet. De som känner till det är främst under 34 år, arbetar heltid, har universitetsutbildning eller studerar. De som är mest obekanta med det är personer över 65 år.

Även om det finns en stor okunskap kring begreppet IoT svarar 74 procent att de har uppkopplade prylar hemma, t.ex. mobiltelefon, TV, mobil, larm och värmepumpar. De yngre har mest uppkopplade prylar och de över 65 år har minst. De flesta svenskar, 86 procent, tror att utvecklingen kommer fortsätta och att antalet uppkopplade prylar kommer att öka. De över 65 år är mer övertygade om den utvecklingen än de yngre (18–24 år). Trots att det är många svenskar som har omfamnat trenden med uppkopplade prylar, och tror att vi kommer få ännu fler, är det bara en tredjedel som anger att de vill ha fler, där män är mer positiva än kvinnor. Studenter är generellt positiva till fler uppkopplade prylar. Den största gruppen som inte vill se fler är de som är 65 år eller äldre.

Det är många som känner en osäkerhet kring att alltmer kopplas upp och det är ju inte bara enstaka prylar utan hela hemmet och samhället. IoT är fortfarande i sin linda och det finns utmaningar inom bland annat internetsäkerhet. För oss som verkar i området blir det extra viktigt att kliva fram och diskutera utmaningar och samtidigt sprida kunskap. Vi är övertygade om att IoT, om det används på rätt sätt, kommer hjälpa oss att effektivisera, leva mer hållbart och höja vår livskvalitet, säger Jesper Oskarsson på Indentive.

Läs hela rapporten här

Mer information om Indentive finns här

För mer information, vänligen kontakta

Jesper Oskarsson, Marketing and sales, Indentive
Tel: 072-156 32 42
E-post: jesper.oskarsson@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com, tfn 08-454 32 00).

Indentive AB-img

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 50 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.