VideoBurst tillförs cirka 2,8 MSEK genom företrädesemission

Motivet bakom VideoBursts företrädesemission var att fortsätta bolagets påbörjade expansionsresa och utvecklingsarbete. Teckningstiden för företrädesemissionen löpte under perioden 1 februari – 15 februari 2018 och totalt tecknades det aktier för 2 771 408 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad på 68,2 procent.

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 1 916 181 SEK tecknades med företräde, motsvarande 69,1 procent av nyemissionen. Dessutom inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 855 227 SEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare under innevarande vecka. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under mars-april 2018. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Videobur Sthlm Int AB med 307 934,25 SEK genom emission av 6 158 685 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 210 434,25 SEK fördelat på 24 208 685 aktier.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 (0)730 911 211
ir@videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.
Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Denna information är sådan information som Videobur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a februari 2018.

VideoBurst-img