SynAct Pharma AB deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets (www.synactpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

18 april 2018 – Malmö
Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
kl. 11.30 – 13.00
Anmälan via www.sedermera.se 

23 april 2018 – Stockholm

Investerarträff

Scandic Anglais

Humlegårdsgatan 23, Stockholm

kl. 20.30 – 21.00

Anmälan via www.sedermera.se

24 april 2018 – Göteborg

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Clarion Hotel Post

Drottningtorget 10

kl. 11.30 – 13.00

Anmälan via www.sedermera.se

3 maj 2018 – Stockholm

Aktiedagen i Stockholm

Operaterassen

Karl XII:s torg

kl. 11.30 – 12.00

Anmälan via www.aktiespararna.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel. +46 (0) 40 615 14 10

e-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.