Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 6 april 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) noteringsemission som genomfördes i mars 2022. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats.

Under perioden 16 mars fram till och med den 6 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo till en teckningskurs om 6,75 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier är således fortsatt 6 480 000 och aktiekapitalet är 907 200,00 SEK. Det noteras att Bolaget nyligen genomfört en företrädesemission som efter registrering kommer innebära att det totala antalet aktier uppgår till 11 475 362 stycken och att aktiekapitalet uppgår till 1 606 550,68 SEK.

För mer information om TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: +46 (0)76 021 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.