Tillfälligt produktionsstopp i Nordic Papers anläggning Greåker ger marginell finansiell effekt

Det sedan tidigare beslutade produktionsstoppet vid Nordic Papers anläggning Greåker i Norge är planerat till tre dagar och beräknas få marginell finansiell effekt på bolagets resultat i det tredje kvartalet.

Produktionsstoppet genomförs mot bakgrund av de för närvarande mycket höga dygnspriserna på el i Norge.

Anläggningen tillhör segmentet Natural Greaseproof och motsvarar cirka hälften av produktionskapaciteten inom segmentet.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of Investor relations
Tel: 0730 573801
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se