Time People Group AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Time People Group AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir torsdagen den 7 december 2017. Information om instrument som ska noteras:

 

Listningsnamn: Time People Group
Kortnamn: TPGR MTF
ISIN-kod: SE0010442962
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: TPG/SH
Första handelsdag: 2017-12-07
Instrument-id: 43CP
Antal instrument: 7 250 000
Marknad: NMTF
Segment: MSTMed vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55