Toppnotering för vårterminer – 257 000 anmälda

Vid midnatt stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Drygt 257 000 personer har anmält sig till program och kurser – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020.

– Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fort­sätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sanno­likt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Totalt har 257 336 personer sökt program och kurser våren 2021, jämfört med 228 958 personer våren 2020. 35 av 37 universitet och högskolor har tagit emot fler anmäl­ningar, fyra av dem fick mer än dubbelt så många anmälningar jämfört med förra året:

Universitet/högskola Antal anmälningar VT 2021 Antal anmälningar VT 2020 Förändring i antal Förändring i procent
Chalmers tekniska högskola 2 663 281 2 382 848 %
Blekinge tekniska högskola 3 726 1 431 2 295 160 %
Försvarshögskolan Stockholm 1 069 461 608 132 %
Högskolan i Borås 13 639 6 099 7 540 124 %

Tre utbildningar har fått flest förstahandssökande våren 2021:

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Förstahandssökande
VT 2021
Stockholms universitet SU-29513 – Juristprogrammet 1 715
Lunds universitet LU-81300 – Juristprogrammet 1 408
Karolinska institutet KI-42002 – Läkarprogrammet 1 167

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 10 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR kommer att gå ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2021 – i slutet av oktober.

Mer statistik och länkar finns i pressrummet på uhr.se.

Kontaktpersoner
Enhetschef
 Andreas Sandberg
 010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.