Trots börsfall och corona – Absolicons emission övertecknades

Solenergiföretaget Absolicons satsning på expansion där bolaget efterfrågade 50 miljoner i en företrädesemission tecknades till 56 miljoner kronor

Torsdagen 12 mars, mitt under värsta börsfallet i modern tid stängde företrädesemissionen i Absolicon som säljer produktionslinor för koncentrerande solfångare. Nu meddelar bolaget att emissionen om drygt 50 miljoner tecknades till 56 miljoner kronor.

–    Intresset har varit stort. Vårt budskap är att denna emission skall användas till expansion. Våra solfångare producerar värme till industrier och fjärrvärmenät som skall sluta elda fossila bränslen. I världen står värme för halva användningen av energi. Eller ’heat is half’ som vi säger, berättar Joakim Byström, vd på Absolicon.

Mitt under emissionsperioden fick bolaget ett avtal med världens största avsaltningsföretag, saudiska SWCC. Absolicon skall bygga en pilotinstallation för att prova solfångarnas förmåga att driva avsaltningsanläggningar i Saudiarabien. 

–    Saudiarabien kommer behöva investera i nya avsaltningsanläggningar när grundvattentillgången minskar. Istället för avsalta vatten genom att elda olja kan våra solfångare driva processen, berättar Byström.

Tidigare har Absolicons solfångare antagits av världens största bryggerikoncern, AB InBev, med 260 bryggerier över hela världen. Bryggerijätten har i ett första steg beställt en pilotinstallation till sitt nya bryggeri i Mocambique. 

–    I många industrier står processvärme för 60% – 80% av energiförbrukningen. Med våra solfångare får textilindustrier, mejerier och kemiindustrier med hjälp av solenergi noll i koldioxidutsläpp och lägre energikostnader, avslutar Byström.