Två av Tellusgruppens styrelseledamöter ökar sitt aktieinnehav

Den 18 oktober köpte Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür 10 000 aktier i Tellusgruppen AB till kursen 8,00 SEK per aktie. Det är hans tredje förvärv av bolagets aktier sedan september. I och med det senaste köpet ökar han sitt aktieinnehav från 60 000 till 70 000 aktier.

Även Tellusgruppen styrelseledamot Caj Perrin förvärvar fler aktier i bolaget. Den 19 oktober köpte Perrin 10 000 aktier till kursen 7,98 SEK per aktie. Han utökar därmed sitt aktieinnehav från 75 000 aktier till 85 000 aktier.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verk­samheter inom sina respektive områden.