UBER: MÅL NOTERAS I ÅR KVARSTÅR TROTS BÖRSORO, ENLIGT VD – WSJ

STOCKHOLM (Direkt) Ubers planer på en börsnotering 2019 ligger fast, trots senare tids börsturbulens.

Det uppger nättaxitjänstens vd Dara Khosrowshahi i en intervju i Wall Street Journal.

”Varje bolag som ska noteras skulle vilja göra det i en positiv, stabil marknad”, säger han med tillägget att han anser Uber vara tillräckligt stort och flexibelt för att kunna klara en notering i så gott som varje marknad.

Enligt Dara Khosrowshahi är bolagets interna plan fortsatt att noteras i år, men att det för den skull inte finns något som tvingar Uber till börsen.

”De goda nyheterna är att vi har en stark balansräkning som gör att vi inte måste till börsen i år”, säger vd:n. En utebliven notering skulle dock vara en besvikelse både för ägarna och för honom själv, tillägger han.

Uber lämnade in sin ansökan om börsnotering till amerikanska finansmyndigheten SEC i december i fjol. Bolagets rådgivande banker värderade i höstas bolaget till 120 miljarder dollar, medan den senaste konkreta värderingen då Toyota i augusti köpte en aktiepost var på 76 miljarder dollar.

De svårigheter som på senare tid drabbat teknikbolag som Apple och Samsung, delvis orsakade av en avmattning i Kina, är inget som oroar Dara Khosrowshahi. Enligt vd:n är tjänster och produkter med hög marknadspenetration värre utsatta för konjunktursvängningar.

”Jag betraktar oss som ett bolag som fortfarande är mycket, mycket ungt och har en lång väg kvar att gå, och som därför förhoppningsvis inte är lika påverkade av cyklerna som, säg, Apple eller Samsung”, säger Uber-vd:n.

Wall Street Journal nämner en annan faktor som möjligen bidrar till noteringsviljan. Källor har för tidningen uppgett att bolaget har ett avtal med investeraren Softbank, som slår fast att Uber måste noteras 2019. Om så inte sker måste Uber låta sina största ägare sälja aktier på andrahandsmarknaden.