Utfall nyttjande av teckningsoptioner i Bublar Group AB (publ)

Teckningstiden avseende teckningsoptioner 2017/18, noterade för handel på NGM Nordic MTF med kortnamnet BUBL TO1, har nu avslutats. 970 162 nya aktier tecknades till kurs 6,40 kr/aktie vilket tillför bolaget ca 6,2 mnkr före emissionskostnader. Totala antalet möjliga nya aktier baserade på teckningsoptionerna uppgick till 3 881 744 st. Den volymvägda genomsnittliga aktiekursen har under teckningstiden varit 6,45 kr/aktie, vilket skiljer sig marginellt mot lösenpriset om 6,40 kr/aktie.

Aktiekapitalet utökas med 27 713 kr till 1 171 824 kr. Totala antalet aktier kommer efter registreringen av emissionen att uppgå till 41 021 198 st.

De nya aktierna har levererats till tecknarnas konto som interimsaktier (Bublar Group IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av januari 2019.  

Vid eventuella frågor avseende Bublar Groups teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50, E-post: info@gwkapital.se. 

OM BUBLAR GROUP AB (publ)

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented och Virtual Reality. Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsumenter och företag baserat på den senaste tekniken.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20
Hemsida: www.bublar.com

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD, magnus.granqvist@bublar.com eller Anders Lindell, CFO, anders.lindell@bublar.com