Kommuniké från Bublar Group AB (publ) Årsstämma den 11 april 2019

Årsstämma i Bublar Group AB (publ) har idag hållits, och nedan följer en redogörelse...