Uequity One AB (publ) offentliggör utfall av emissionen av Efterföljande Kapitalandelslån